Vol 46, No 12 (2019)

Table of Contents

Articles

Dong Na, Zhao Li, Chang Jianfang, Wu Aiguo
PDF
Liu Xiaoqiang, Yuan Guoshun, Qiao Shushan
PDF
Niu Dongxiao, Zhao Donglai, Yang Shangdong, Lei Xiao
PDF
Wu Jianbin, Kang Ziyang, Liu Yiwen, Ge Shuangkui, Wu Jianping
PDF
Ye Qing, Liu Jianxiong, Liu Zheng, Chen Zhong, Li Liang
PDF
Wang Lei, Song Huina, Wang Wenfa
PDF
Zhu Haizhen, Huang Xiang, Wang Jingjing, Xu Yan, Chen Jinwen, Wang Xintao
PDF
Zhong Hua, Cheng Ying, Zhang Hongwei, Shao Yalu, Zeng Guangming
PDF
Journal of Hunan University Natural Sciences
Copyright 2012-2021
(e-ISSN: 1674-2974 )